Jeżli prowadzisz działalność gospodarczą!

Twoim obowiązkiem jest składanie do Marszałka Województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania Twojej Firmy ze środowiska!
Masz także obowiązek wniesienia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska (jeżeli z wyliczenia wyjdzie taki obowiązek opłaty)!

Eta
Przepisy
Eta

Oferta cenowa

Cena wykonania sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska uzależniona jest od zakresu występujących opłat i ilości występujących jednostek w ramach danej opłaty.
Przykładowo (sytuacje występujące najczęściej): wykonanie sprawozdania dla Firmy, która ma obowiązek naliczania tylko opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (spaliny z samochodów) i posiadającej do 3 samochodów kosztować będzie od 150,- zł brutto.

Szczegółowe warunki płatności ustalone zostaną po dokonaniu analizy zakresu prac i zawarte będą w umowie.
Nasze ceny są zawsze konkurencyjne !!
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

telefon: +48 730 329 329
e-mail: etaspolka@gmail.com

ETA Sp. z o. o.
KRS 244808
NIP 1251359673
REGON 140309996
Kapitał zakładowy 6000,00 zł